Logotyp
Arkitekterna Dan Andersson och Julia Grabe på Norconsult

Arkitekterna Julia Grabe och Dan Johansson har jobbat tätt ihop med projektet Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Här är arkitekterna bakom CIK

Utmaningar och möjligheter när idrott och kultur ska mötas i samma hus

Dan Johansson jobbar på arkitektbyrån Norconsult och ingår tillsammans med arkitekten Julia Grabe i den grupp som har ritat Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Vad tänkte du när ni fick det här uppdraget? Efter det första mötet med verksamheten och beställaren tänkte jag ”ojoj, vilka möjligheter vi har i detta projekt!!”

Vad är unikt med det här huset? Det är att idrott och kultur tillsammans i det här huset får plats att skapa ett spännande innehåll för många människor. Det kommer att ge många oväntade möten på alla plan, mellan gamla och unga, mellan musikälskare och sportnördar och det ger upphov till social interaktion.

Berätta hur ni har tänkt när ni har ritat huset! Vi i vår projektgrupp har velat åstadkomma ett hus som utformas med så kallad informerad design. Det innebär att vi försöker få in flera perspektiv när vi gör våra val av lösningar. Det kan vara att vi tar reda på vilka material som är bäst ur miljösynpunkt eller att vi frågar andra än arkitekter och byggare vilka lösningar de tycker är bäst ur deras sätt att se. Med det menar vi att de material vi väljer och de funktioner vi för in i huset ska kunna kombineras och användas på flera sätt. Det kanske låter kryptiskt men faktiskt så har tanken att varje byggd lösning ska kunna göra två uppgifter samtidigt varit ledande för våra val när vi utformat huset.

Kan du ge ett par konkreta exempel på det? Konsten i foajén har dels diffuserande egenskaper, alltså att det hjälper till att bryta och sprida ljuset, samtidigt som det är vad det är, konst! Belysningen leder besökaren från entré till entré samtidigt som den är dimensionerad rätt, ljuset leder alltså besökaren, det ger inte bara rätt ljusstyrka. Betongväggarna i plan 1 skall inte döljas utan ska visa funktionen att bära bjälklaget som ska förhindra vibrationer och ljudspridning mellan scenkonst och kampsport. Armstöden på läktarplatserna bär också upp träbänkarna med infästning på rätt ställe i bakomliggande träläktare.

Berätta om någon specifik lösning/lokal som du är särskilt nöjd med? Ljuset i foajén utanför ingången till scenkonsten kommer att vara en bra plats att läsa av vilken tid på dagen det är tack vara att ljuset från tallanterninen faller ned på väggarna olika varje minut. Trätrapporna i huset. De är alla olika och kommer att bli viktiga för att ge huset liv….

Hur har du tänkt kring kombinationen idrott och kultur i samma byggnad? Knivsta kommun når många på detta sätt, det är ett smart sätt att skapa en mötesplats på. Man går dit och ser om det händer något och man får med sig något oväntat på samma gång. Byggnadstekniskt så är ju idrottsevenemang och kulturevenemang väldigt lika, det är väldigt kul om det kommer mycket folk, det krävs en tät publikkontakt för att få stämning i rummet, rummen man går in i för att se på scenkonsten eller konståkningen ska vara stödja det man ska vara en del av. Rummen ska inkludera besökaren i evenemanget. Det som skiljer är att man i scenkonsten ska kunna avskärma ljud och se till att också ljudsvaga företeelser som en mänsklig röst eller en ensam gitarr förstärks på ett naturligt sätt, de ska kunna höras även om det är en hockeymatch intill, det är en utmaning….

Och vad har varit den största utmaningen? Utmaningar är roliga och ger det liv man behöver för byggnaden. Att kombinera kampsport under en scenkonstlokal har varit en, att se till att scenkonsten ska kunna ta emot riksteaterns produktioner och samtidigt kombineras med alla de krav som verksamheten ställt ytterligare en, att se till att huset blir tätt med passivhusets alla krav och regler eller att se till att trä är vårt förstaval när vi löser byggtekniken har varit lärorikt och känts helt rätt hela vägen. Den största utmaningen kvarstår, det är att Knivstaborna och deras gäster ska få ett hus som ska fungera för dem och deras behov. Tiden visar hur väl vi lyckats.

Vad hoppas du att det här huset ska betyda för Knivstaborna? Att de får en ny mötesplats i Knivsta och att det alltid händer något nytt när de går dit!