Logotyp

Magnus ska stötta och underlätta föreningslivets arbete och utveckling

Han är föreningsutvecklare och anläggningsansvarig för kommunens sporthallar

Vad ingår i din nya roll som föreningsutvecklare och anläggningsansvarig för våra sporthallar?
I min nya roll som föreningsutvecklare kommer jag handlägga föreningsbidragen som delas ut till fritids- och idrottsföreningarna samt stötta och förbereda föreningar som ska bedriva verksamhet i Knivsta Centrum för idrott och kultur. I mina andra roll som anläggningsansvarig kommer jag arbeta med att se till att våra sporthallar i kommunen klarar av de utmaningar som Knivsta står inför.

Vad skulle du säga är dina styrkor i din nya tjänst?
Under mina år i Hälsohuset har jag träffat Knivstas föreningsliv som rör sig i våra sporthallar. Jag förstår och vet att det inte är lätt att bedriva verksamhet för våra barn och unga varje dag året om. En av mina styrkor är att förutse föreningarnas utmaningar för att erbjuda den hjälp kommunen kan bistå med för att underlätta föreningens arbete.

Vad ser du fram emot mest med Knivsta Centrum för Idrott och Kultur?
Jag ser fram emot att få jobba i en ny och modern anläggning som knivstaborna har möjlighet att vara, verka och växa i.