Logotyp
Tjejer spelar basket

Byggstart närmar sig för idrotts- och kulturanläggning

Området nedanför grusplanen vid Hälsohuset ligger ännu öde och tomt, men snart kommer gräsytorna mot järnvägen att förvandlas till en byggarbetsplats för kommunens hittills största byggprojekt. Sedan kommunfullmäktige i februari i år klubbade att Knivsta ska få ett centrum för idrott och kultur har ett intensivt planeringsarbete pågått.

 -Frågan om en kultur och idrottsarena har diskuterats sedan kommunen bildades 2003. Jag tycker det är väldigt roligt att det nu finns en politisk enighet om att det här är viktigt för kommunen, och att anläggningen fyller ett stort behov, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M).

Det här kommer anläggningen att rymma

Centrum för idrott och kultur (CIK) är arbetsnamnet för anläggningen som består av flera delar som byggs ihop. Bygget startar från söder och först byggs två fullstora sporthallar, varav den ena kommer ha en läktare som rymmer 300 personer. I sporthallarna blir det plats för bland annat handboll, basket och innebandy men även skolidrott, spontanidrott och andra verksamheter. I anläggningens så kallade mellandel ska det rymmas bland annat café, kontor och kampsportshallar. Här byggs även en scenkonstlokal, för till exempel konserter, dansuppvisningar och teateruppsättningar, med plats för 300 personer i publiken. Den tredje delen av CIK består av en ishall med läktare för 300 personer.

Marken innan bygget av centrum för kultur och fritid påbörjades

På det här området nedanför grusplanen bakom Hälsohuset kommer anläggningen att byggas.

Stor delaktighet i utformningen

Kommunen har under våren och sommaren jobbat mycket med referensgrupper där bland annat idrottsföreningar, kulturföreningar och ishallsintressenter har involverats i arbetet med arkitektritningarna.

- Jag är så glad över föreningarnas engagemang och att projektledningen lyssnat och tagit till sig de inkomna synpunkterna. Jag tror att detta ökar chanserna för ett lyckat projekt och att det blir en anläggning som kommer att finnas till för alla Knivstabor. Här ryms både etablerade sporter, mindre föreningar som inte fått plats att växa hittills, och inte minst spontanidrotten. Under hösten fortsätter vi arbetet i referensgrupperna när det gäller själva verksamheten, exempelvis vilken utrustning som ska prioriteras i de olika hallarna, säger Carina Nordlander, fritidschef och ansvarig för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Så här ser tidsplanen ut

Under november kommer ett viktigt och komplicerat arbete att dra igång med att flytta vatten och avloppsledningar, att grundförstärka marken och att förlänga Centralvägen längs järnvägen. Själva byggstarten beräknas ske i slutet av första kvartalet 2017. Anläggningen byggs liksom Högåsskolan enligt principen ”Passivhus”, som innebär att byggnaderna är mycket energisnåla. Sporthallarna beräknas vara klara under senhösten 2018, mellandelen under 2019 och ishallen under säsongen 2019/2020. Hela byggprojektet bedöms utifrån vad som är känt idag kosta runt 300 miljoner kronor.

- De som vill följa arbetet med CIK ska hålla utkik på kommunens webbplats där vi senare i höst kommer bygga upp en egen sida för projektet. Vi kommer att trycka upp skriftligt informationsmaterial och ha en utställning i kommunhuset. Och så kommer vi ha ett Instagramkonto där man kan se bilder från hur arbetet fortskrider, säger Carina Nordlander

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström och fritidschef Carina Nordlander på området där CIK ska byggas.

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström(M) och fritidschef Carina Nordlander på området där CIK ska byggas.