Logotyp
Illustration av Knivsta Centrum för idrott och kultur

Illustration av Knivsta Centrum för idrott och kultur - entré från väster

Beviljat bygglov för Centrum för idrott och kultur

Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2017 att bevilja bygglov på Särsta 3:1 för nybyggnad av verksamhetsanläggningen CIK, Centrum för idrott och kultur.

Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus.
Fastighetsbeteckning, SÄRSTA 3:1
Diarienummer: BMK 2017-000055
Beslutsdatum: 2017-03-21

Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta