Logotyp

Snart ska pålningsarbetet avslutas.

Pålning för centrum för idrott och kultur snart klar

Arbetet med bygget av ett centrum för idrott och kultur går snart in i ett nytt skede. Pålningsarbetet, som är nödvändigt för att förstärka marken inför bygget, har pågått sedan mars/april och är nu inne i sitt slutskede. Efter vecka 38 komma pålningen vara avslutat för projektet och därmed kommer bullret att minska.

Nu påbörjas arbetet med att gjuta bottenplattorna, och vecka 47 kommer stommarna till de båda sporthallarna att börja levereras.

Läs mer i länken till höger om bygget av centrum för idrott och kultur. Där hittar du bland annat tidsplan för bygget.