Logotyp
Skissbild på Centrum för kultur och fritid framifrån.

Centrum för idrott och kultur - entré från väster. Illustration : Norconsult

Knivsta kommun bjuder in konstnärer till skissuppdrag

Just nu pågår bygget av Centrum för idrott och kultur – Knivsta kommuns hittills största byggprojekt. Första spadtaget togs våren 2017 och hela anläggningen beräknas stå färdig 2020. Kombinationen av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning kommer skapa förutsättningar för möten mellan många olika intressen och människor. Förhoppningen är att det ska bli en central och attraktiv ny mötesplats för Knivstabor i alla åldrar. Hit ska man komma för att idrotta, öva på ett instrument, träffas för en gemensam angelägenhet, ta en fika, gå på konsert eller teater eller för att arbeta i kontorshuset närmast järnvägen.

Konsten ska bidra till stimulerande miljö

För att skapa en stimulerande miljö planeras det för ett antal konstnärliga gestaltningar i och utanför anläggningen. Konstens roll här är att i egenskap av just konst tillföra lekfullhet, känslighet och förmåga till oväntade användningar och på så sätt bidra till en öppen plats full av möjligheter. Här ska man som besökare möta bildkonst av hög kvalitet i form av byggnadsintegrerade fristående verk samt inköpt, så kallad lös konst.

Fyra gestaltningsuppdrag

Nu bjuder Knivsta kommun in yrkesverksamma konstnärer till skissuppdrag för den konstnärliga gestaltningen av Centrum för idrott och kultur. Det handlar om sammanlagt åtta skissuppdrag för fyra separata gestaltningsuppdrag, i och utanför anläggningen. De platser som ska få en konstnärlig gestaltning är torget utanför huvudentrén samt golv, väggar och luftrum i foajén på plan två. Efter ett urval av inkomna intresseanmälningar kommer parallella skissuppdrag att fördelas till två konstnärer per plats.

Enprocentsregeln tillämpas

En referensgrupp kommer bedöma skisserna och därefter kommer avtal skrivas med utvalda konstnärer. Tidsplanen är att produktionen kan starta innan sommaren 2018 och att färdiga konstverk/gestaltningar ska kunna installeras i anläggningen under april-juni 2019. Knivsta kommun tillämpar den så kallade enprocentsregeln vilket innebär att en procent av byggbudgeten avsätts till konstnärlig gestaltning.