Logotyp
exteriör sporthall A 22 mars 2018

Stommarna är nu uppe för sporthallarna - närmast syns sporthall A. Bilden är tagen med ryggen mot Hälsohuset.

Stommarna för sporthallarna resta

Bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur går inom kort in i ett nytt skede. 

Stommarna för de båda sporthallarna är nu nästan helt på plats med tak och ytterväggar. Inom ett par veckor påbörjas arbetet med isolering på fasaden. Invändigt i sporthallarna har arbetet inletts med innerväggar och bjälklag av limträ.

 

interiör sporthall A 22 mars 2018

Insidan av sporthall A. Läktarna kommer byggas längs väggen till vänster i bild.

Montage av stommarna för mellandelen inleds

Stommarna för anläggningens mellandel – det vill säga lokaler för kampsport, scenkonst, restaurang, reception och kontorsutrymmen – har börjat levereras. Montaget av stommarna för mellandelen inleds vecka 13 och kommer pågå under 12 till 14 veckor.

 

till höger exteriör av sporthall B och till vänster exteriör av blivande konstscen och kampsportslokal 22 mars 2018

Till höger syns sporthall B och till vänster syns det som ska bli mellandelen med lokaler för bland annat kampsport och konstscen. Nästa vecka påbörjas montaget av stommarna här. Bilden är tagen med ryggen mot järnvägen.

Parkeringsplatser och borrning för energi

Parallellt pågår förberedelser för parkeringsytor som ska anläggas intill den kommande ishallen.
På måndag vecka 13 inleds borrningar för anläggningens så kallade energihål. De 20 energihålen tar till vara på energin som finns lagrad i grundvattnet och tillför den till byggnadens kyl- & värmeanläggning.