Logotyp
Här syns det som ska bli scenkonstlokal med plats för 400 personer i publiken.

Här syns det som ska bli scenkonstlokal med plats för 400 personer i publiken.

Senaste nytt om bygget av CIK

I sommar monteras stommarna tlll ishallen

2018-06-15

Första halvan av juni har gått och ett 30-tal personer jobbar på bygget dagligen. Montaget av stommarna i den så kallade mellandelen, som rymmer lokaler för scenkonst och kampsport samt restaurang och kontor, pågår för fullt och beräknas vara avslutat efter vecka 27. Vecka 28 inleds montaget av stommarna till den tredje delen, det vill säga ishallen.

Stommarna till sporthallarna är nu i stort sett helt på plats, här återstår montaget av stommarna till ståläktaren i sporthall B; det arbetet inleds vecka 25. Installationer med el, rör, ventilation och sprinkler har påbörjats i sporthallarna.

Utvändigt pågår arbetet med att isolera fasaden på sporthallarna och i augusti inleds arbetet med att täcka utsidan med träpanel. Det arbetet ska vara klart i slutet av oktober och då kommer man kunna se hur sporthallarna slutligen kommer se ut utvändigt.

Mot järnvägen pågår markarbeten med anslutningar till avlopp och dagvatten. Efter midsommar kommer man påbörja arbeten med parkeringsytorna utanför huset.


Här kommer ishallen byggas, till höger syns det som kommer bli omklädningsrum.

Här kommer ishallen byggas, till höger syns det som kommer bli omklädningsrum.