Logotyp
Bild

Konstnärerna Juri Markkula, Cecilia Ömalm, Liva Isakson Lundin, Susanne Vollmer har tilldelats gestaltningsuppdrag för konsten i CIK

Så blir konsten i CIK

Här är konstnärerna som får uppdraget att göra konsten i CIK

Konsten får en stark och tydlig närvaro i Knivsta Centrum för idrott och kultur och nu är det klart vilka konstnärer som får de prestigefyllda gestaltningsuppdragen.

Fyra centrala platser i CIK får konstnärlig gestaltning genom att en procent av projektets byggkostnad avsätts till konst. Platserna är torget utanför entrén, foajégolvet på plan två, luftrummet i entrén på plan två samt den 15 meter höga väggen mellan sporthallarna och korridoren utanför scenkonstlokalen. Arbetet med konsten kommer inledas hösten 2018 och beräknas vara klart hösten 2019. 

Av de 119 konstnärer som visade intresse i upphandlingen valdes åtta ut för skissuppdrag – två skissande konstnärer per plats. Den 24 maj 2018 kom konstreferensgruppens besked om vilka som tilldelas gestaltningsuppdragen – och så här lyder motiveringarna:

Entrétorg: ”Halvlek” av Cecilia Ömalm

Cecilia Ömalms skulptur ”Halvtid” inbjuder till lek och vila och suddar ut gränsen där emellan. Verket kombinerar jätteformat med igenkänning och det oväntade – ett torg som ger en fysisk förnimmelse i handen och i fingrarna. Från tåget, parkeringen eller torget får betraktaren snabbt en känsla för innehållet i Knivsta Centrum för Idrott och Kultur genom skulpturens motiv. Verket har rumsskapande kvaliteter som fungerar för människor i olika åldrar.

Verket består av två liggande skulpturer i infärgad betong, en pensel med färg och en bandyklubba med boll, vardera cirka åtta meter långa. Skulpturerna går att balansera över, sitta på och stämma träff vid.

Cecilia Ömalm är bosatt i Stockholm. Läs mer om henne på www.ceciliaomalm.com.

Luftrum: ”Moves” av Liva Isakson Lundin

Liva Isakson Lundins skulptur för luftrummet har ett anslag som är kraftfullt och direkt. En hårdhet i materialet och samtidigt en mjuk och rörlig spänst. Konstverket har som uttalat syfte att illustrera och antyda hur CIKs hjärna ser ut, hur den tänker, resonerar och tar språng i olika riktningar. ”Moves” fångar och reflekterar ljus och går att upptäcka från många olika platser och positioner i rummet. Materialvalet stämmer väl med byggnadens uttryck och idé om gedigna material med tydliga funktioner.

Verket består av fem stycken rostfria, 20 meter långa stålband som monteras var för sig hängandes i stålvajrar från taket. Stålbanden kränger och svängs runt varandra och i olika riktningar i rummet.

Liva Isakson Lundin är bosatt i Stockholm. Läs mer på www.livaisakson.se.

Golv: ”Ett användbart foajégolv” av Susanne Vollmer

I ”Ett användbart foajégolv” samsas Knivstas historia med curlingbanor, gyllene snittet och blockflöjtens anatomi. Konstnären ambition att få med allt om allt har skapat ett golv som ska fungera som en yta att vänta och samlas på, ett golv som känns lekfullt och tillåtande och som väcker nyfikenhet kring vad det föreställer och varför de olika delarna finns med.

En av verkets styrkor är dess lekfulla tillgängliggörande av okända detaljer och berättelser från Knivsta och världen. Verket tar hela golvytan i besittning och rymmer en detaljrikedom som leder till många upptäckter i rummets alla riktningar. Med den takt som Knivsta växer krävs ett aktivt arbete med platsens identitet och känslan av tillhörighet. ”Ett användbart foajégolv” inbjuder till förståelse och stolthet.

Golvet uppförs i terrazzo och det konstnärliga uppdraget är att utforma ett mönster för golvet.

Susanne Vollmer är bosatt i Stockholm. Läs mer om henne på spgallery.se/artists/susanne-vollmer.

Vägg: ”Ivor to Ebon” av Juri Markkula

Juri Markkulas ”Ivor to Ebon” tar ett konkret, minimalistiskt och majestätiskt helhetsgrepp på den akustiska väggen. Verkets färgskala från ofärgat trä till svart binder samman husets olika funktioner, från sporthallarnas ljusa trä till scenkonstlokalens blackbox. Det leder blicken uppåt och gör korridoren till en storslagen passage. Det förstärker arkitekturens genomgående tema om enkelhet och materialens inneboende styrkor och egenskaper.

”Ivor to Ebon” för den akustiska väggen utgår från träets naturliga utseende och arkitekturens idé om trä som material för en offentlig byggnad. Förslaget utnyttjar träets textur genom en ytbehandling som bildar en övergång från ofärgat till mörkt.

Juri Markkula är bosatt I Visby. Läs mer om honom på www.jurimarkkula.com.