Logotyp
Sporthall B - bild tagen från ståläktaren

Sporthall B - bild tagen från ståläktaren

Full fart på bygget av CIK

Ett 60-tal personer jobbar varje dag på bygget

Den som ibland passerar det blivande Knivsta Centrum för idrott och kultur kan se att det utvändigt har hänt en hel del de senaste veckorna. Ytterpanelen har börjat komma upp på sporthallarna – och stommarna till ishallen är snart helt på plats. Invändigt pågår full aktivitet i anläggningen med bland annat isolering, målning, montering av trappor och installation av el.

Knivsta Centrum för idrott och kultur byggs i etapper, från söder till norr. Det här innebär att bygget har kommit olika långt på anläggningens olika delar och många olika moment pågår på byggplatsen samtidigt. Runt 60 personer jobbar varje dag på byggplatsen med en rad olika arbetsuppgifter.

Här är en sammanfattning av vad som händer just nu på bygget:

  • Ytterpanelen är på väg upp på sporthallarna – efter det fortsätter man med panel på mellandelen.
  • Samtidigt pågår arbetet med att isolera ytterväggar på mellandelen och därefter ishallen.
  • Sporthallarna och mellandelen har nu fått tak och härnäst ska tak läggas på ishallen. Stommontaget pågår på ishallen och ska vara klart vecka 46 . I mellandelen monteras trappor.
  • Invändigt pågår installationer för fullt i sporthallarna – det handlar om el, rör, ventilation och sprinkler. Invändigt är panelen klar i sporthall A och sätts just nu upp i sporthall B.
  • I sporthall A är målarna i full färd med att spackla/måla/flamskydda/lacka väggarna. Arbete med betongslipning, plattsättning och undertak kommer snart igång.
  • Markarbeten pågår just nu på parkeringen utanför ishallen och man kommer inom kort börja med färdigställande av marken utanför sporthallarna samtidigt som Södervägen byggs om. Utöver detta monteras just nu byggvärme och byggbelysning.
  • Under hösten så fortsätter arbetet med installationer av sportutrustning, sportgolv, parkett, dörrar, lister och kompletteringar (skåp, bänkar mm) i del sporthallarna.
  • Samtidigt kommer fler arbeten startas i mellandelen. Vissa aktiviteter är i gång redan nu, som till exempel betongslipning och hissmontage.

 

stommar isallen

Stommarna för ishallen håller på och monteras.