Logotyp
Bild

Överallt på CIK-bygget är det full aktivitet just nu.

Det här händer på bygget just nu

Intensivt arbete både på byggplatsen och i planeringen av verksamheten

Arbetet med bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur pågår intensivt på flera sätt. På själva bygget jobbar man till exempel med att lägga golv i sporthallarna, isolera, sätta upp panel och att färdigställa omklädningsrummen. Kommunens Kultur- och fritidskontor arbetar intensivt med att på olika sätt förbereda inför den verksamhet som ska fylla huset. Här kan du läsa en sammanfattning av vad som pågår just nu:

Bygget – rapport från platschef:

• Stomarbetena börjar närma sig sitt slut och endast kompletteringar återstår – detsamma gäller taken på byggnaderna.

• Utvändigt pågår arbeten med isolering och panel; på sporthallarna har vi kompletteringar kvar samt litegrann runt vårt gamla inlastningshål. Mellandelen isoleras just nu med lösull, sedan kommer vi fortsätta med att läkta och sätta upp panel. Även på ishallen jobbas det för fullt med att montera isolering och läkta för panel.

• Markjobben är koncentrerade till ytan utanför sporthallarna, där kantsten och cykelställ börjar komma på plats. När jobben i Södervägen tillåter kommer vi jobba med marken på södra gaveln också.

• Fönster- och glaspartimontage pågår på mellandelen och kommer sedan fortsätta på ishallen.

• Invändigt så läggs golven i sporthallarna samtidigt som vi jobbar med att färdigställa omklädningsrummen.

• I mellandelen finns det numera byggställning för att kunna sätta igång jobben med konstväggen och samtidigt jobbar vi med innerväggar på plan 1 och fläktrummen. Även installationer och slipning/målning går för fullt i mellandelen.

• I ishallen börjar installationer i undercentralen komma på plats för att så småningom kunna sättas igång och värma huset.

 

Verksamheten – rapport från Kultur och fritidskontoret:

• Upphandling av entreprenör som ska driva restaurangen pågår och beräknas vara klar före jul.

• Alla fyra konstprojekteten rullar på och närmar sig genomförande. Det är många praktiska, tekniska och ekonomiska frågor som ska redas ut. Allt ifrån hur upphängningar ska ske på smidigast sätt till infästningspunkter på torget, tillgänglighet, färgval och övrig samordning.

• Vi köper in mycket lösa konstverk och har påbörjat arbetet med hängningar i olika lokaler och utrymmen.

• Vi har tagit fram ett skyltprogram och förbereder upphandling av skyltar och lös inredning.

• Arbetet med CIKs kommunikationsstrategi och kommunikationsplan har påbörjats, vilket är en viktig nyckel och förutsättning för att nå alla våra olika målgrupper i rätt kanal. En kommunikationsgrupp bestående av en eller två personal från varje verksamhet inom Kultur och fritid har bildats, för att säkra att alla verksamheter vet vad som händer och förbereder sin personal på vad som komma skall.

• Regelbundna möten med kommunens näringslivsutvecklare har ägt rum och kommer att fortsätta; hur fyller vi tillsammans vår nya mötesplats med verksamhet och människor, där våra besökare/invånare ges möjlighet att vara, verka och växa? Balans mellan näringsliv och föreningsliv, amatörer och professionella, det organiserade och spontana lyckas vi bara med genom god kommunikation sinsemellan.

• Möten med föreningsliv och studieförbund har kommit igång för att konkret lyssna in hur alla vill verka i huset.

• Beslut och inköp av ljud och ljus till scenkonstlokalen är snart färdigt.

• Arbete med prissättning av de nya lokalerna och prioritetsordning pågår. Vi arbetar även med en struktur för ett nytt föreningsbidragssystem där Föreningsrådet och föreningarna ska få kommentera förslagen innan de beslutas politiskt under våren. 


scenkonstlokalen i nov 2018

Scenkonstlokalen i CIK, november 2018.

ishallen nov 2018

Ishallen - bilden tagen från läktarhållet.

Carina Nordlander och Lena Malmborg på bygget av CIK

Carina Nordlander och Lena Malmborg från kommunens Kultur- och fritidskontor jobbar med att planera den kommande verksamheten i CIK.