Logotyp
Bilden visar ishallen med läktare som tar 300 åskådare

Bilden visar ishallen med läktare som tar 300 åskådare.

Knivsta CIK - årets första uppdatering

Febril verksamhet både på bygget och i verksamhetens projektgrupp

Rapport från Knivsta Kultur och fritid

 • Det har och håller på att rekryteras nya roller till organisationen. Nya tjänster som är på plats: Kulturchef (Kristina Hadziresic), producent/kommunikationsansvarig (Lena Malmborg), receptionsansvarig/administratör (Malin Lundin), föreningsutvecklare/anläggningsansvarig (Magnus Engström) samt kommunens första barn- och ungdomsstrateg (Sandra Jardemalm).
 • Förberedelser för drift av sporthallarna som blir klara först. I maj beräknas verksamheten få tillgång till hallarna.
 • Rutiner utvecklas och utrustning köps in.
 • Kultur och fritid kommer inom kort att kalla till ett möte med föreningarna.
 • Andra stora frågor är prissättningen på de nya lokalerna, möbler/inredning i mellandelen och ljud/ljusteknik i scenkonstlokalen.

Konsten, som kommer att ta stor plats i Knivsta CIK, har en intensiv period just nu

 • Under vecka 7 var konstnären Juri Markkula på plats för att blanda till de 60 olika färgnyanser som behövs till konstverket ”Ivor to Ebon”, som sträcker sig över en ca 500 kvm stor vägg i mittendelen. Väggens delar målas först och monteras därefter.
 • Näst på tur, vecka 12-13 är monteringen av Liva Isaksson Lundins skulptur ”Moves” i entréhallen på plan 2. Monteringen är komplicerad och kommer kräva stor precision. Skulpturen består av fem stålprofiler som ska hänga i formation från taket.
 • Runt vecka 15 beräknas gjutning/läggning av Susanne Vollmers golvkonstverk, ”Ett användbart foajégolv”, påbörjas.
 • Den sista konstnärliga gestaltningen, Cecilia Ömalms ”Halvlek” för entrétorget modelleras nu och förbereds för gjutningen. Montering av verket sker efter sommaren.

Rapport från HMB:s Peter Höijer

Sporthallsdelen

 • I den första delen av huset ligger fokus på färdigställande av dörrar, lister, utrustning och inredning. Utvändigt pågår kompletterande jobb på fasad av HMB och plåtslagare samt markarbeten mot Södervägen. Solcellerna kommer att levereras och monteras med start vecka 7 om vädret håller i sig.

Mittendelen (scenkonst, kampsport, restaurang, kontorsplan, mötesrum)

 • Installationer av el, rör, ventilation och sprinkler.
 • Byggnation av innerväggar, målning, flamskydd.
 • Lackning av limträ.
 • Golvslipning av betong.
 • HMB reglar för konstväggen i foajén och för ljudväggar i scenkonsten.
 • Isolering av klimatväggar mot ishall.
 • Utvändigt kompletteras fasaden med lister och reglar innan de fortsätter med att spika panel ner mot järnvägen.
 • Dörr- & fönstermontaget håller på att färdigställa sina jobb så långt de kan.
 • Plåtslagaren monterar plåtar och bleck.

Ishallsdelen

 • I den tredje delen av huset, där ishallen ligger pågår jobben i undercentralen av kyl-, rör-, el- och styrentreprenörer. Målarna håller just nu på med slipning av limträ och övergjutning av ispisten. Utvändigt pågår även här jobb med panel, plåt och dörrar/fönster.
Bilden visar foajén intill den östra entrén. Här kommer Liva Isaksson Lundins konstverk hänga i luftrummet

Bilden visar foajén intill den östra entrén.

Bilden visar husets restaurangdel, som ligger vid entrén som vetter mot tågspåret

Bilden visar husets restaurangdel.

Bilden visar mittendelens kommande kampsportlokal

Bilden visar den kommande kampsportslokalen.

Bilden visar sporthall A med läktaren som kommer att rymma 300 åskådare

Bilden visar sporthall A med läktaren som rymmer 300 åskådare.

Bilden visar sporthall B, som har en stå-läktare

Bilden visar sporthall B, som har en stå-läktare.

Bilden är tagen från scenkonstlokalens balkong

Bilden visar scenkonstlokalen från balkongen.