Logotyp
Symbol för CIK

Det här är Knivsta Centrum för idrott och kulturs symbol. Symbolen finns i sex olika varianter, där varje verksamhetsfärg förstärks och synliggörs bakom symbolen: turkos bakgrund för biblioteket, gul för kulturskolan, grön för fritidsgården och rosa för Hälsohuset. Är det svart eller vit bakgrund så är avsändaren hela Kultur och fritid.

Första milstolpen nådd!

Det är dags för nyhetsuppdatering! Denna vecka har vi bland annat fått nycklar till sporthallarna och sett den stora och helt fantastiska konstvägg i sin helhet.

Husets och verksamhetens "brand essence", dvs dess verksamhetskärna är klar och lyder:

”Knivsta Centrum för idrott och kultur är en kreativ och välkomnande mötesplats där du kan vara, verka och växa. Genom att låta idrott och kultur mötas skapas berikande upplevelser med hållbarhet i fokus.”

Till den är också verksamhetens symbol och visuella markör klar. Den är en variant på Kultur och fritids gemensamma symbol, men där färgen orange, som är CIKs färg, förstärkts och ligger bakom symbolen. Övriga färger symboliserar kommunens andra verksamheter inom Kultur och fritid, där alla har sin egen verksamhetsfärg. Bibliotekets färg är turkos, Kulturskolans gul, Hälsohusets färg är rosa och den gröna färgen är Knivsta fritidsgårds. Tillsammans bildar de Knivsta Kultur och fritid, och målsättningen är att alla verksamheter ska bidra med verksamhet in i CIK.

Byggchef Peter Höijer har informerat från byggperspektiv:

Del 1: Sporthallsdelen

Har nu slutbesiktats med och vi har fått ett interimistiskt slutbesked. Den 2 maj fick Knivsta Kultur och fritid nycklarna – en dag vi väntat på länge på och första milstolpen är därmed nådd!

Del 2: Mittendelen

Byggchef Peter Höijer informerar att i mittendelen med scenen, kampsportlokalen, restaurangen och kontorsplanen pågår fortsatt arbeten med installationer, innerväggar, väggskärmar, smygar samt undertak. De håller också på med påbyggnationer på väggarna i scenkonstlokalen samtidigt som smide monteras.

Ställningen i korridoren demonteras för att ge plats åt konst på golv och i luftrum. Konstväggen ”Ivor to Ebon” av Juri Markkula är det första konstverket som nu är helt klart helt klart. Fundamenten för konsten mot järnvägen är gjutna och plattor håller på att läggas på ”torget”. Markjobben fortsätter med finplanering och kantsten.

Del 3: Ishallsdelen

I del 3 av huset har de byggt innerväggar samt monterat isolering och diffusionsspärr på de invändiga klimatväggarna runt ispisten. Flam- och lackjobben är i princip avslutade och man håller på med en del brandskyddsmålning av stål och dragstag i stället.

Solceller monteras fortfarande på taken och utvändigt pågår plåtarbeten på fasaden.

Nedan ser ni Juri Mar Markkulas konstvägg på plan 2 i CIK..

Konstväggen

Här kommer man snart kunna njuta av konst.