Logotyp
Konstverk med bandyklubba och pensel

Cecilia Ömalms konstverk kom på plats igår - måndagen den 26 augusti. En stor pensel och en bandyklubba.

Fjärde konstverket är på plats

Det har varit full verksamhet på bygget under sommaren och igår, den 26 augusti, kom det fjärde konstverket på plats. Cecilia Ömalms konstverk ”Halvlek” består av två stycken 9 meter långa betongskulpturer. De väger 2 ton vardera och föreställer en pensel respektive en bandyklubba med boll. Tanken med verket är att tydligt signalera vad CIK är och vad som händer innanför väggarna, men också att ge torget rumsliga kvaliteter och skapa en plats för lek, möten och häng.

Här ser ni konstverket från våning 5

Här ser ni konstverket från våning 5

 

Under sommaren har det pågått arbeten med ytskikten inne i del 2 (mittendelen), framförallt plattsättning och undertak samt en del målningsarbeten. Utöver det har golvet i kampsportslokalen lagts in.

Kampsportlokalen har fått golv och fönster under sommaren

Kampsportlokalen har fått golv och fönster under sommaren

 

Byggchef Peter Höijer berättar att de nu arbetar för att kunna ge tillträde till foajén i del 2, plan 1 och 2 i början av oktober. Därefter ska de arbeta vidare med resterande ytor och ha dem klara i november.

I nuläget pågår installationer i del 2, de kompletterar med inredning, spikar lister och monterar de sista dörrarna, partierna och pentryt. Samtidigt läggs de sista golven in.

Här öppnas snart restaurang Kvarnen

Här öppnas snart restaurang Kvarnen


I scenkonsten kommer tekniken installeras, golvet att läggas in och den skjutbara gradängen monteras. Vi kommer att arbeta med balkongen och väggarna därinne den närmsta tiden, för att sedan fortsätta med scenen.

CIKs rum Scenen tar 398 sittande personer, men har en infällbar gradäng vid behov av ståplatser

CIKs rum Scenen tar 398 sittande personer, men har en infällbar gradäng vid behov av ståplatser

Golvet är på plats i scenrummet.

Golvet är på plats i scenrummet

 

I del 3 har vi påbörjat, och kommer fortsätta med, installationsarbeten och innerväggar.

Utvändigt har det mesta av markarbetena blivit klara, återstår viss asfalt samt givetvis planteringar.

Vi kommer sedan att klä på skärmtak och komplettera fasaden med den sista panelen.

På Kultur- och fritidskontoret har tre personer anställts som anläggningsvaktmästare, och det är Maria Virving, Johan Eriksson och Roger Nordling. En närmare presentation av dem kommer inom kort.

Håll utkik – för snart kommer information om invigningen!

Maria Peter och Roger

Maria, Peter och Roger