Logotyp

Covid-19: Det här gäller nu

Den 12 januari inför Folkhälsomyndigheten nya föreskrifter, råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

Det här gäller på Knivsta Centrum för idrott och kultur just nu:

Vid arrangemang med upp till 20 deltagare

Antalet deltagare får alltid uppgå till 20. Inga föreskrifter om vaccinationsbevis, anvisade sittplatser eller avstånd mellan sällskap. Övriga föreskrifter och allmänna råd gäller.

Vid arrangemang med fler än 20 deltagare

Alla måste sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen.

Vid arrangemang med fler än 50 deltagare

Vaccinationsbevis krävs i tillägg till övrig reglering.

På krisinformation.se du läsa mer om samlade föreskrifter, råd och rekommendationer: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats och ska använda sådant vaccinationsbevis som anges i begränsningsförordningen, eller vidta andra smittskyddsåtgärder.

Scenkonstlokalen

För scenkonstlokalen gäller max 119 besökare med anvisade platser så att avstånd kan hållas enligt instruktion.

Sporthallar

  • Max 50 personer per lokal.
  • Läktarna och ”golven” ses som två separata rum. Detta innebär att föreningar får ha läktarna öppna och se till att följa de regler som gäller, dvs. max 8 personer per sällskap och 1 meter mellan varje sällskap.
  • Arrangören ser till att restriktioner efterföljs, vid in- och utgångar och omklädningsrum.
  • A-hallen: 50 personer.
  • B-hallen: 50 personer (Vid vikvägg neddragen: B1: 30 personer B2: 50 personer (enligt kvadratmeterregeln).
  • Kampsportlokalen: 24 st/del vid neddragen vägg/hel hall 44 st.
  • När det kommer till barn och unga födda 2002 och yngre så gäller inte kvadratmeterregel i hallarna, utan dessa får köra på som vanligt. Gäller både seriespel, träningar och matcher.

Övriga lokaler

  • För omklädningsrum och mötesrum gäller kvadratmeterregel både för barn och övriga. Här är inte födda 2002 och yngre undantagna och alla måste förhålla sig till kvadratmeterregeln.
  • För allmänna ytor gäller att hålla en armlängds avstånd samt att hålla sig hemma vid symptom
  • Servering/pentry: Servering får ske på ett sätt som undviker trängsel. Arrangör ansvarar för att det sker på ett smittsäkert sätt.

Viktigt att bidra till att minska smittspridning


Det är allas ansvar att bidra till att minska smittspridning.

Det är viktigt att du stannar hemma och testar dig om du känner dig sjuk. Vaccinera dig om du kan.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du får covid-19 är du skyldig att följa de förhållningsregler du får från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Läs om att lämna prov och provsvar för covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs på folkhälsomyndigheten.se om vad du ska göra när du eller någon i familjen är sjuk Länk till annan webbplats.