Logotyp

Så fungerar CIK

Det är kultur- och fritidskontoret som arbetar på och med CIK. Vi ser till att allt fungerar i huset. Verksamhetsidén genomsyras av att skapa förutsättningar för andra att vara och verka på CIK. TIllsammans med förenings-, näringsliv och andra aktörer gör vi CIK till en levande och kreativ mötesplats. Här kan du läsa mer om oss i huset och längre ner på sidan finns intervjuer med alla som på ett eller annat sätt är en del av helheten CIK.

Trappuppgång

Vi som jobbar med CIK:

Övre raden från vänster:

Isac Wennström, Serviceenheten.
Svar kommer inom kort.

Magnus Kalm, föreningsutvecklare
Som föreningsutvecklare stöttar jag våra idrotts- och fritidsföreningar att på bästa sätt bedriva verksamhet.

Jon Hulander, kulturstrateg
Min roll är att stötta och utveckla kommunens arbete med kultur, kulturarv och konst. I CIK blir det väldigt mycket fokus just på konsten, att tillgängliggöra och visa både de fyra stora gestaltningsverken men också den fina kollektionen från kommunens konstsamling. Det handlar både om att få upp intresset och nyfikenheten hos allmänheten, arbeta aktivt med skolor och förskolor och ordna visningar för alla som är intresserade.

Kristina Hadziresic, kulturchef
Som kulturchef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Undre raden från vänster:

Yaya Conteh, Serviceenheten.
Svar kommer inom kort.

Lena Malmborg, kommunikationsansvarig
Som kommunikationsansvarig ansvarar jag för att vi når ut med allt som händer i CIK, här på hemsidan och i våra sociala medier.

Lina Janemar, Informationen
Svar kommer inom kort.

Eric Elgh, Serviceenheten
Svar kommer inom kort.

Catrine Wermelin, fritidschef
Som fritidschef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Saknas på bild gör:
Malin Lundin, r
eceptionsansvarig/administratör
Som receptionsansvarig vill jag se till att alla som besöker CIK ska få ett hjärtligt bemötande och känna att huset är en välkomande och inspirerande plats att vara på. Jag sköter de administrativa bitarna och är allmänt behjälplig i stort och smått.

Magnus Holmström, kulturskolechef och tekniskt ansvarig för Scenen i CIK.

Sumaiya Syeda, koordinator för evenemang/barn- och ungdomsstrateg samt

Dragan, Adam, Yusu och Roger som arbetar på Serviceenheten.