Logotyp

Vår samverkansmodell

Knivsta kommuns fastighetsbolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB, använder sin egen samverkansmodell vid byggnation av nya fastigheter.

Den ekonomiska delen delas upp i två delar, en fast del som i princip är de delar i projektet som kan tas bort när huset står färdigt, samt en rörlig del som består av allt som blir kvar, det vill säga den färdiga byggnaden.

Syftet med samverkansmodellen är att alla kan sitta vid samma bord och få samma inställning till ekonomi, teknik, tid och kvalitet för det ”gemensamma” projektet.

Samverkansmodellen har en av sina stora styrkor i problemlösning. Även om ett byggprojekt är relativt väldefinierat redan från start så uppkommer det alltid frågor som måste lösas under resans gång.

Det kan till exempel vara val av material eller teknisk lösning för att sänka en kostnad eller ge en förbättrad funktion. Modellen medger och kan även hantera ändringar eller tillägg under pågående projekt, även om det är något man praktiskt försöker att undvika.

I samverkansmodellen gäller generell öppenhet, så även i ekonomiska frågor, alla redovisar fortlöpande sina och projektets prognoser.

Den traditionella kopplingen mellan fast och rörlig del, dvs procent på omsättning, är inte relevant här. I samverkansmodellen tar även alla ansvar för sin del, ingen ska därmed behöva stå för någon annans risk eller kostnad. Genom sin samverkan och form så är modellen lättrörlig – agil - till sitt arbetssätt.