Logotyp

Kontakta oss som arbetar på CIK

Det är kultur- och fritidskontoret som ser till att allt fungerar i huset. Den 2 december öppnades mellandelen upp av huset som innehåller scenkonst- och kampsportlokal, restaurang, mötesrum och kontorslokaler.

Välkommen att höra av dig!

 

Du kan alltid räkna med att träffa någon av oss när du kommer till CIK. Vill du diskutera eventuell verksamhet eller en arrangemangsidé - boka ett möte.

Trappuppgång

Vi som jobbar med CIK (från vänster):

Kristina Hadziresic, kulturchef
Som kulturchef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Carina Nordlander, fritidschef
Jag och Kristina kommer att utöva ett gemensamt ledarskap, och kommer tillsammans med alla medarbetare skapa förutsättningar att utveckla Knivsta CIK till att bli en kreativ mötesplats där människor får möjlighet att vara, verka och växa.

Kent Ryberg, näringslivsutvecklare på Alsike Fastighets AB - en del av Knivsta kommun.
Jag arbetar övergripande med att få fler företag att vilja etablera sig i kommunen, och i CIK finns alla möjligheter att växa med sin verksamhet i ett hus som ligger nära Knivsta station och med många spännande verksamheter i sig, berättar Kent Ryberg.

Jon Hulander, kulturstrateg
Min roll är att stötta och utveckla kommunens arbete med kultur, kulturarv och konst. I Knivsta CIK blir det väldigt mycket fokus just på konsten, att tillgängliggöra och visa både de 4 stora gestaltningsverken men också den fina kollektionen från kommunens konstsamling. Det handlar både om att få upp intresset och nyfikenheten hos allmänheten, arbeta aktivt med skolor och förskolor och ordna visningar för alla som är intresserade.

Sandra Jardemalm, barn- och ungdomsstrateg (har slutat).
Som barn- och ungdomsstrateg ansvarar jag för att barn och ungas delaktighet tas tillvara och att de får möjlighet att vara, verka och växa i huset. Som ansvarig för att kartlägga ungas behov i hela kommunen, ska jag se till att vi på rätta grunder utvecklar kultur- och fritidsverksamhet i Knivsta CIK. Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och utveckling av samarbeten är viktiga ledord i detta arbete.


Malin Lundin, receptionsansvarig/administratör
Som receptionsansvarig vill jag se till att alla som besöker CIK ska få ett hjärtligt bemötande och känna att huset är en välkomande och inspirerande plats att vara på. Jag sköter de administrativa bitarna och är allmänt behjälplig i stort och smått.

Catrine Wermelin, sim- och sporthallschef.

Magnus Holmström, kulturskolechef och tekniskt ansvarig för Scenen i CIK.

Lena Malmborg, kommunikationsansvarig
Som kommunikationsansvarig ansvarar jag för att vi når ut med allt som händer i CIK, dels här på hemsidan men även i våra sociala medier.  

Magnus Kalm, föreningsutvecklare och anläggningsansvarig sporthallar (ej med på bilden)
I min roll som anläggningsansvarig är det mitt ansvar att se till att sporthallarna är hela, rena och säkra. Som föreningsutvecklare hjälper jag Knivstas idrotts- och fritidsföreningar bedriva verksamhet i kommunens fritidsanläggningarna.

På bilden saknas Sumaiya Syeda, koordinator för evenemang samt vår service-enhet som består av Dragan, Jonny, Johan, Adam, Roger och Erik.