Logotyp

Utställningsrum

En våning upp finns en yta med stor flexibilitet. Att planera för framtiden innebär också att behov kan uppkomma som vi inte kan förutse idag. Möjliga användningsområden som vi ser idag är utställningsrum, mingelyta vid olika evenemang, rum med olika aktiviteter för barn och ungdomar, ”pop up”-verksamheter, lekyta med mera.