Ny förening

I en växande kommun som Knivsta där invånarnas intressen ständigt förändras dyker även nya behov av föreningar upp. Att det bildas nya föreningar är därför viktigt för att föreningslivet ska lyckas växa i takt med att resten av kommunen gör det.

 

Nya föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd från kommunen. Har du frågor om hur du går till väga för att starta en ny förening? Är du redan medlem i förening och undrar över hur du går tillväga för att registrera din förening i kommunens föreningsregister eller hur ni ansöker om bidrag?

 

Läs mer om nya föreningar genom att klicka här.