TILLGÄNGLIGHET
PÅ CIK-WEBBEN

Tillgänglighet för cik.knivsta.se

Knivsta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur cik.knivsta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från cik.knivsta.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via knivsta@knivsta.se.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav önskar vi att du kontaktar oss. På så sätt har vi möjlighet att rätta till problemet.

 

Skicka e-post till knivsta@knivsta.se.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs inom kort här.

 

Hur vi testar webbplatsen

Vi kommer inom kort göra en självskattning (intern testning) av cik.knivsta.se.

 

Webbplatsen publicerades den 20 april 2022.

 

Redogörelsen uppdateras senast den 29 april 2022.